Vítejte na našem webu

 

 Rádi bychom Vás seznámili s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů Olešnici, ale také s jejich technikou, zásahy a akcemi. Toto všechno najdete na našich stránkách.

 

O HASIČÍCH

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Je zde nutno připomenout, že dost často dochází k záměně pojmů „Sbor dobrovolných hasičů“ s „jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce“.

V prvním případě se jedná o organizační článek občanského sdružení Sdruženi hasičů Čech, Moravy a Slezska, které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí.

Kdežto jednotky SDH obcí podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec. Tyto jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.

Způsob spolupráce asi nejlépe dokumentuje zařazení do zmíněného plošného pokrytí. Rovněž spolupráce s HZS krajů je na dobré úrovni. Např. část pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III probíhá ve spolupráci s HZS krajů na jejich stanicích.

O vztazích mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči kolují více či méně zasvěcené informace o rivalitě, přehlížení a podceňování dobrovolných hasičů. Ve skutečnosti jsou tyto vztahy podobné, jako vztahy mezi jinými lidmi, kteří jsou nuceni spolupracovat. Až na výjimky probíhá tato spolupráce bez problémů a je hasičům vyšším cílem. 

Novinky

Aktualizace

01.08.2014 17:30
Doplněny výjezdy

Aktualizace

16.02.2013 11:54
Doplněny výjezdy a taktická cvičení

Aktualizace

24.07.2012 14:07
Výjezdy  

Aktualizace

05.05.2012 18:49
Nové výjezdy

Kurz Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

21.03.2012 09:10
Kurz vyprošťování.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
 
ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ STRÁNKY