Vodní zdroje

 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

(1)       Město stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

 

a)         přirozené

1. Olešnický potok

2. Rybník na Lamberku

 

b)         umělé

1.      Hydrantová síť Olešnice

 

c)         víceúčelové

1.      Koupaliště Olešnice

 

 (2)      Město v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek města s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, kte­rý v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany, uvedeným v či. 5 a jednotce HZS Jihomoravského kraje územní odbor Blansko

 

(3)       Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen1, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit po­užití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 

(4)       Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen1  zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelné tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.