Pálení čarodějnic

29.04.2009 13:40

Hasičský záchranný sbor JmK doporučuje pořadatelům „pálení čarodějnic", aby plánované zapalování ohňů hlásili operačnímu a informačnímu středisku HZS JmK.

K hlášení mohou pořadatelé těchto akcí využít internetový formulář „pálení klestí" na webových stránkách HZS JmK www.firebrno.cz. Do připraveného formuláře stačí dopsat datum, přesné místo akce a jméno zodpovědné osoby s číslem telefonu, do rubriky „upřesnění místa pálení" lze vypsat, že se jedná o „pálení čarodějnic".

Ohlášením připravovaného zapalování hranice s telefonním číslem, na kterém si operační důstojník může ověřit, že se jedná o oheň pod kontrolou, lze předejít zbytečným výjezdům požárních jednotek.

Vzhledem k suchému a větrnému počasí posledních dnů HZS JMK pořadatele „pálení čarodějnic" upozorňuje, aby ke každé hranici zajistili požární dozor, nejlépe místní jednotky dobrovolných hasičů. V blízkosti hranice by vždy měli mít jednoduché hasební prostředky (voda, kbelíky s pískem, lopaty na udušení ohně atd.) a pokud se oheň vymkne kontrole, je to nutné neprodleně ohlásit hasičům na tísňové linky 150 nebo 112. Pořadatelé těchto ohňů by si měli současně ověřit, zdali zapalování hranic neupravuje či neomezuje místní vyhláška.