Povinnosti vůči hasičům

13.11.2009 17:56

Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti.

Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a

Diecézní charitou Brno Vás s Vašimi povinnostmi seznámí.

povinnosti.pdf (153,6 kB)

Převzato z webu HZS JmK firebrno.cz