Technická pomoc

04.02.2010 14:47

Olešnice          Výjezd:  DA WV Transporter:   Holek Kamil

                                                                  Simajchl Jaroslav

                                                                   Brokl Miroslav

                                                                   Koubek Arnošt

                                                                   Michal Alois

                                                                    Prudký Jiří

                                                                    Tomášek Ondřej

                                                                   Prudký Miloslav

Jednotka vyjela na žádost majitele nemovitosti po posouzení kontroly z HZS a následně statika na odstranění sněhové vrstvy z budovy tělocvičny. Průzkumem bylo zjištěno, že na střeše je navátá vrstva sněhu místy do výšky až 60 cm. a hrozí broboření střechy. Jednotka zahájila odstranění sněhové vrstvy z celého pofilu střechy. Vzhledem k ploše střechy, vrstvě sněhu a protože se sníh shazoval na spodnější střechu a odtud teprve na zem, byla přes KOPIS HZS Jm. kraje povolána posilová jednotka JSDH Kunštát. Po příjezdu JSDH Kunštát jednotka nejprve shazovala sníh ze spodnějšího patra, po té se přesunula na střechu tělocvičny a pomohla dokončit shazování sněhu na opačné straně budovy. Po odstranění sněhu se jednotky vrátily na základnu