Technická pomoc

04.08.2013 21:08
Louka výjezd  T-815 CAS

Jež Pavel

      Brokl Miroslav
      Frkous Petr
      Soukal Jan
    TA 1 Jeep Holek Kamil
      Tomášek Ondřej

 

 

 

 

 

 

Jednotka při cestě z předešlého zásahu přijela k popadaným stromům na komunikaci III/3629. průzkumem zjištěny popadané větve v úseku cca 1 km.         Větve rozřezány MPŘ, vozovka uklizena, řízení dopravy v místě události.
Na křižovatce  silnice III/3629 a III/36211 směrem na obec LOUKA oznámen řidičem OA spadený strom přes celý profil vozovky. Průzkumem nalezen vyvrazený strom přes vozovku. Pořezán MPŘ, řízení dopravy, vozovka uklizena. Návrat na základnu.