Technická pomoc

17.07.2009 15:38

Olešnice                 Výjezd:  Škoda 706 RTHP CAS - 25:   Holek Kamil

                                                                                    Brokl Miroslav

                                                                                    Jež Pavel

 

Na žádost starosty města jednotka vyjela k nahlášenému požáru travního porostu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pálení starého sena. Nasazen 1 proud C na likvidaci zbyvajícího ohniska o ploše 1 x 2 m. Po likvidaci předáno majiteli. Sepsán záznam o předání místa zásahu.

Majitel: Jaroslav Prudký
            Dolní Vejpustek 345
            Olešnice