Technická pomoc

13.03.2008 16:57

Lhota u Olešnice: Odstranění spadlého stromu

     Výjezd: T-815 CAS-32: Holek Kamil

                                       Kantor ladislav st.

                                       Brokl Miroslav

                                       Míchal Alois

Jednotka na požádání starosty města vyjela na odstranění vyvráceného stromu, který zasahoval do komunikace. Jednotka pomocí MŘP provedla odstranění vyvráceného stromu a úklid vozovky