Ohlašovny požáru

 

 

a. Městský úřad Olešnice

     Mechanické spouštění sirény v době pracovní doby úřadu

     Tel.: 516 463 108

 

b. Městský úřad Olešnice – byt domovníka

     Mechanické spouštění sirény mimo pracovní dobu úřadu

     Tel.: 516 463 871

 

c. Hasičská zbrojnice – byt domovníka

     Tel.: 516 463 872

 

d. Strážník městské policie

    Tel.: 605 325 956