Vyhlášení poplachu

VYHLÁŠENÍ POPLACHU V OBCI/MĚSTĚ SE PROVÁDÍ BUD:
  
    a)Signálem POŽÁRNÍ POPLACH,který je vyhlašován přerušovaným tonem sirény po dobu jedné minuty
      (25 sec.ton-10 sec. pauza-25 sec.ton)
    b) signálem POŽÁRNÍ POPLACH  vyhlašováním elektronickou sirénou( napodobuje hlas trubky troubící
       ton-Ho-ří,Ho-ří) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály)
    c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach městě vyhla­šuje výstražným zvukovým zařízením z požárních vozidel JPO.
 
   Požární poplach se v obci vyhlašuje přímo dispečerem HZS JmK Brno a nebo na budově radnice a Základní školy . Ruční ovládání sirény je umístěno u vchodu na radnici.
 

   A.POVINNOSTI PŘI OHLAŠOVÁNÍ POŽÁRU:
   1. Hlášení o požáru neprodleně předat na HZS JmK Brno 150,nebo 112
   2.Při předávání hlášení je nutné uvést:
     -místo požáru,objekt,který je požárem zasažen
    - jaké materiály hoří a v jakém rozsahu
    - nejvhodnější příjezdovou cestu
    - jméno,adresu osoby,která požár hlásí a uvést tel.číslo,odkud požár hlásí.
 
    B.POVINNOSTI PŘI VYHLAŠOVÁNÍ POPLACHU:
   1.Při přijímání hlášení zjistit:
     -místo požáru,objekt,který je požárem zasažen
    - jaké materiály hoří a v jakém rozsahu
    - nejvhodnější příjezdovou cestu
    - jméno,adresu a číslo telefonu osoby,která požár hlásí
    - v případě pochybnosti o věrohodnosti přebírané zprávy provést její ověření
   2. Neprodleně po převzetí hlášení zajistit vyhlášení požárního poplachu pro místní jednotku SDH a jednotku HZS.
   3.V případě vyhlášení požárního poplachu je nutné,aby osoba ,která přijala hlášení o požáru, vyrozumněla velitele jednotky o zjištěných skutečnostech, udaných v hlášení.