Olešnice 2011

 

Cíl:      Příprava velitelů a jednotek PO, ověření dojezdových  časů, postupů nasazení sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce. Prověření činnosti vedoucích pracovníků a zaměstnanců, při vzniku požáru. Seznámení jednotek PO s  objektem ,pro případ skutečného zásahu. Praktické vytvoření dálkové dopravy vody.

 

 

 

Téma: Praktické provedení požárního zásahu v objektu zemědělského družstva – velkokapacitní seník. Likvidace požáru ve skladovacím prostoru, dálková doprava vody, ověření akceschopnosti a dojezdových časů jednotek PO a složek IZS. Po dohodě s řídícím důstojníkem TC budou povolány dvě JPO V (JSDH Crhov, JSDH Kněževes).