Olešnice 2012

 

Cíl cvičení

 

1.    Prohloubení schopností velitelů jednotek PO k řízení sil a prostředků požární ochrany.

2.    Prohloubení schopností velitelů a vedoucích složek IZS při  společném  řízení  a  koordinaci sil a prostředků.

3.    Prověření dojezdových časů jednotek PO.

4.    Seznámení cvičících s problematikou zásahu v objektu cvičení a s požárně nebezpečnými provozy organizace.

5.    Prověření činnosti vedoucích pracovníků a zaměstnanců, při vzniku mimořádné události

      dle Poplachových směrnic výrobního závodu

6.     Seznámení jednotek PO s objektem, pro případ skutečného zásahu

 

Téma cvičení

         

Koordinace činností při zdolávání požáru, provedení evakuace osob ve výrobním objektu podniku. Řízení zásahu s JP, zařazených v I.stupni PPP Jihomoravského kraje pro obec Olešnice. Bez zřizování štábu VZ