Vytvořit metodický dokument pro velitele jednotek PO, který jim poskytne informace o prostoru Mlékárny Olešnice. Zásah na únik nebezpečné látky. Prověřit evakuaci žáků základní školy, obyvatelstva přilehlých ulic. ukázat pravděpodobnou situaci, která