Louka - Procvičit činnost hasičů při evakuaci krav při požáru v prostorách kravína s částečnou evakuací dobytka.